Landskapslaget

Estetiken kan spela en viktig roll i att främja hållbarhet. Men inom utemiljöns planering och gestaltning får formgivningen och miljöns upplevelsekvalitéer avsevärt mindre utrymme än de traditionella hållbarhetsaspekterna där de ekologiska, ekonomiska och sociala kvaliteterna är centrala. Vi vill därför undersöka vilka möjligheter och fallgropar begreppet “estetisk hållbarhet” har inom arkitektur och stadsbyggnad för att främja en hållbar utveckling.  

Projektet och förstudien “Estetisk hållbarhet” som finansieras av SLU Tankesmedjan Movium startades under hösten 2022 och inkluderar ett partnerskap mellan Landskapslaget, Uppsala kommun, Nordr och Movium. Målet med projektet är att initiera ett samarbete mellan forskare på Institutionen för stad och land (SLU) och branschpartner, börja ta fram och kommunicera ny kunskap samt att förbereda en gemensam forskningsansökan för att kunna fördjupa frågor kring estetikens roll inom arkitekturen. 

Vi vill nu bjuda in dig till ett samtal för att ta del av våra tankar och kanske bidra med dina idéer, kunskaper och erfarenheter kring ämnet. 

När? Den 13 januari 

Tid? Panelsamtal och frågestund börjar 16.15 med efterföljande AW från 17.00 

Var? På Landskapslaget kontor på Södermalmsallén 12 

Varmt välkommen! OSA till eventet här: https://fb.me/e/4pBAwk4yh