Landskapslaget

Årets tema ”Reporting from the Front” genomsyrade flera av utställningspaviljongerna och gav en intressant, om än något dyster, vinkel på de stora utmaningar vi står inför. Ekonomisk kris, bostadsbrist, krig och migration kräver nya innovativa idéer på hur våra städer utvecklas.

I Växthuset vid Giardini deltog Pia Jonsson i utställningen Forests of Venice, där hon – genom Arkitekter Utan Gränser – presenterade nya idéer på hur vi genom sociala medier kan påbörja skapandet av stadens nya rum redan innan de har byggts. Det är ett virtuellt experiment som testar nya metoder att ge värde och identitet till en plats som det planerats för, men som ännu inte har byggts.

”Förhoppningen är att de virtuella platserna som vi har skapat på Facebook, ska verka som nya mötesplatser med besökare från hela världen när utställningen närmar sig sitt slut”, säger Pia.

Utställningen står kvar t o m 18 september, och redan nu kan du besöka de sex virtuella platserna här.