Landskapslaget

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till hur fastigheterna Gjutmästaren 6 och 9 i Ulvsunda Industriområde i västra Stockholm ska utvecklas. Den här delen av Ulvsunda industriområde kan i framtiden bli en central mötesplats för idrott och kultur samt utbildning med flera nya kvarter för kontor, hotell och cirka 450 bostäder.

Inom området finns den kulturhistoriskt och stadsmässigt värdefulla bryggeribyggnaden, där Pripps hade sin verksamhet.

De som bor och vistas i området ska ha god tillgång till gröna ytor som till exempel parker för avkoppling som också fyller ekologiska funktioner.

Landskapslaget har fått i uppdrag att gestalta den sociala och offentliga miljön.

Foto: Bibbi Leine