Landskapslaget

Vågdalens förskola ligger integrerad i ett bostadskvarter, med en utstickande del som helt skiljer sig från bostadskvarteret. Med sin runda, lekfulla form och träfasad utgör förskolan en kontrast mot bostäderna.

De platsbyggda inredningsmodulerna är byggda i plywood och golvmaterialet är linoleum. Resultatet är en liten och kompakt förskola där det varit viktigt att få en hög yteffektivitet och möjlighet att kunna samnyttja ytorna.

Landskapslaget har ritat och projekterat förskolegården som med sina begränsade dimensioner krävt en del yteffektiva och kreativa lösningar.

Fakta:
Var: Hammarby sjöstad, Stockholm
Typ: Förskola
Byggform: Nybbyggnation
Färdigställd: 2019
Areal: 700 m2

Teamet bakom:
Byggherre: Stockholmshem
Arkitekt: ÅWL
Landskap: Landskapslaget
Ingenjör: Kåver och Mellin
Produktionsledare i CM-projekt: Ebab

Domarna säger:

”Vågdalens förskola är spännande och inspirerande och måste vara en positiv upplevelse för barnen.”

Foto: ÅWL Arkitekter