Landskapslaget

Är kultur i stadsutvecklingen nyckeln till en hållbar och inkluderande ytterstad?

Den 15 juni hölls ett spännande webinarium, för er som missade den finns den nu att se i efterhand!

Tilltagande utanförskap, otrygghet och arbetslöshet. En krisande detaljhandel i behov av ny affärslogik. Vi har en utveckling i ytterstaden som redan pågått en tid men som i pandemins spår accelererar.

Kulturutövare har kompetens och resurser att både utveckla mellanmänskliga relationer, platsers attraktivitet, och bidra till innovation, nytänkande och entreprenörskap. Men även etablerade verksamheter inom konst och kultur har svårt att komma i bruk, visar det sig.

I ett projekt stött av Vinnova och projekt lett av Landskapslaget, har kompetens från akademi, stadsutvecklare, kulturentreprenörer, kommun, centrumägare och organisationer för handel, besöksnäring och fastighetsägare – sammanfattat forskning och praktik kring hur konst och kultur kan sitta på lösningarna till dagens utmaningar i ytterstaden.

Nu selar vi med oss av det vi kom fram till!

Se webinariet här:

 

Paneldeltagare
Elisabet Elmsäter Vegsö – Näringspolitisk expert på Svensk handel
Karin Lekberg – kulturstrateg
Fredrik Lindstål – Grundare av Glad stad, ordförande för Stockholms hamnar och förtroendevald i Stockholms stad
Anna Hag – Näringspolitisk expert inom turism och hållbar stadsutveckling på Visita
Lise Hellström – Landskapsarkitekt och stadsplanerare på Landskapslaget
Calle Nathanson – VD för Folkets hus och parker

Moderator
Ellen Wettmark – Ordförande för Konstnärsnämnden och tidigare på Arkdes, Statens kulturråd och Sveriges kulturråd i London

Seminariet genomfördes som en del av A Beautiful Soups Digitala Stadsutvecklingsdagarna.

Den 14 augusti levereras rapporten till Vinnova, så det finns fortfarande möjligheter att ge synpunkter på vilka prioriteringar och vilka vägval som rapporten behöver fokusera på. Mejla karin@landskapslaget.se om du har kommentarer.