Landskapslaget

Den 29 augusti anordnar FAHS (nätverket Fysisk Aktivitet för Hållbara Samhällen) tillsammans med stadsplanerings- och landskapsarkitektkontoret Landskapslaget ett öppet evenemang på torget, Peter Myndes Backe, vid Slussen i Stockholm. Vi bjuder in allmänhet, politiker, stadsbyggare och experter att samtala och komma med förslag på hur vi kan stoppa trenden med ökade ohälsotal.

Schema

12.00-13.00 Politikerdebatt

Katarina Luhr (Mp)
Jonas Naddebo (C)
Björn Ljung (L)
Emilia Bjuggren (S)
Ella Bohlin (KD)
Sophia Granswed (M)
Anna Ranatala Bonnier (FI)
Lisa Rasmussen (V)

Moderator: Göran Cars

13.00-15.00 Talks

13.00 10 min aktivitet per dag gör skillnad, Örjan Ekblom, gymnastik- och idrottshögskolan

13.10 Orten i rörelse, Ida-Maria Claesson, stadsplanerare, Landskapslaget

13.20 Health Integrator-tjänsten som stöttar en bättre livsstil, Fredrik Söder, Karolinska institutet

13.30 Bara vanlig hälsa, Niclas Wennerlund.

13.40 Livsvillkor och levnadsvillkor, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten

13.50 Generation PEP! – för barn och ungas hälsa, Mattias Svenson

14.00 Natur och friluftsliv för en bättre hälsa, Tomas Bergenfeldt, FAHS

14.10 Cykelövningsparken, att upptäcka glädjen med att cykla, Veronica Hejdelind, Arwidssonstiftelsen

14.20 Planet 15 game app, Quantified Planet

14.30 Varför vi måste satsa extra på barnen? Erik Hemmingsson, Gymnastik- och idrottshögskolan

14.40 Att skapa landskapsarkitektur som lockar till rörelse, Landskapslaget

15.00-17.00 Prova-på

15.00 Rörlighet & Balanspass,  Monica Jonsson  leg. Sjukgymnast och personlig rådgivare MJ Interaction

15.30 Kundalini-yoga, Åsa Keane

16.00 Capoeira, Ameli “Cana” Hellner

16.30 Jallabina, Dansworkshop 

 

Dessutom: -Musik – Chill-tält öppet för rekreation – QR-bana – roller-blades – hoppa hage!

 

Vi vill samla en bredd av forskare, experter, organisationer och företag som ser hållbarhetspotentialen med fysisk aktivitet.
Vi vill dessutom samla initiativtagare till olika aktiviteter som ska pågå på och runt torget under dagen
Vi håller nu på att fylla eftermiddagen med intressanta punkter. Kom och var med, berätta vad du kan eller visa vad du gör!

Evenemanget är en del av Lunchskap, ett initiativ som handlar om att ta det offentliga rummet i anspråk för att kommunicera och diskutera samhällsfrågor och stadsbyggnad från olika perspektiv. Vi har samlat en bredd av forskare, experter, organisationer och företag som ser hållbarhetspotentialen med fysisk aktivitet och bjuder in allmänheten till samtal och inspiration. Vardagsmotion är en central fråga. Forskning visar att 10 min rask promenad om dagen gör stor skillnad. Att skapa möjlighet till fysisk aktivitet har även bevisats ge bra förutsättningar för en god hälsa bland barn och unga.

Datum: Onsdagen 29 augusti
Tid: Debatt 12-13, föreläsningar och aktiviteter från 13.00
Plats: Torget på Peter Myndes Backe