Landskapslaget

Landskapslaget ställer ut på Kastellet i Vaxholm i ett samarbete med Quantified Planet.

Utställningen handlar om hur vi på olika sätt kan arbeta mot Hållbarhetsmålen och Agenda 2030 där vi genom olika konkreta exempel visar hur vi kan jobba med målen i stadsbyggnad och landskapsarktiektur.

Läs mer om utställningen här.