Landskapslaget

DN skriver om Stadshagens nya plan som är ute på samråd. Området har många markägare och för att uppnå allmänna kvaliteter så krävs samverkan. Landskapslaget har tagit fram ett Strategiskt underlag för publika parker och stråk. Ett led i att förankra en gemensam målbild och för att kunna genomföra en satsning på parker, torg och gator.

Klicka dig vidare till artikeln.