Landskapslaget

Pia är uppdragsansvarig landskapsarkitekt och har tidigare jobbat på Nyréns, SWECO och Ramböll  där hon arbetat främst i tidiga skeden, med områdesanalyser och ofta i kultur- och läromiljöer.  På Landskapslaget ser hon fram emot att arbeta brett och med fokus på kreativa processer och gränsöverskridande samarbeten inom och utom kontoret.

Anna är landskapsarkitekt och har tidigare jobbat på ÅF där hon arbetade främst med skolor, offentliga miljöer och infrastruktur. På Landskapslaget kommer hon här närmast arbeta med bulleråtgärder för Saltsjöbanan och ett nytt bostadsområde i Årstaberg.

Carlos är arkitekt utbildat i El Salvador och har bott i Sverige sedan 2011. Sedan han kom till Stockholm har han jobbat på Nivå Landskapsarkitektur där han bl.a. var ansvarig för 3D och visualisering av projekt och tävlingar. På Landskapslaget kommer han att utveckla 3D projektering och visualiseringsverksamhet.

Vill du kontakta Pia, Anna eller Carlos når du dem numera på:

pia.e@landskapslaget.se

anna@landskapslaget.se

carlos@landskapslaget.se