Landskapslaget

I senaste numret av PLAN (Föreningen för Samhällsplanerings medlemstidskrift) är Landskapslaget omnämnda med ett längre reportage om Kattvikskajen. 

Kattvikskajen är ett stort område i centrala Hudiksvall som tidigare varit centrum för stadens timmerhantering. Landskapslaget har ritat en ny stadsdel med ca 500 bostäder, kontor, service, hotell och förskola. I planen finns flera parker, torg och en kajpromenad.

Läs hela reportaget som PDF här >>

Läs mer om Kattvikskajen här >>