Landskapslaget

Utav ett flertal nominerade har nu fyra finalister till Arkitekturgalans Planpris utsetts. Projektet Kattvikskajen i Hudiksvalls kommun är en av finalisterna till det prestigefyllda priset och Landskapslaget har medverkat i projektet sedan start.

 

– Hudiksvall, Glada Hudik, är beläget längst in i Hudiksvallsfjärden. Det är Norrlands näst äldsta stad och närheten till vattnet har haft en avgörande betydelse för Hudiksvalls utveckling. Att förstå områdets historia har varit viktigt i planprocessen för Kattvikskajen, säger Bibbi Leine, Landskapsarkitekt och delägare på Landskapslaget.

En detaljplan för planområdet Kattvikskajen startades 2016 och Landskapslaget kontrakterades av Hudiksvalls kommun för att bidra med expertis, leda processer, visualisera olika koncept, utforma strukturplan och allmänna platser liksom ta fram ett kvalitetsprogram samt hjälpa till med planhandlingar.

Redan i ett tidigt skede konstaterades det att den nya stadsdelen skulle vara en

sömlös fortsättning på Hudiksvalls finmaskiga rutnätsstad. Med många små parker och platsbildningar skulle bebyggelsens skalor varieras och hushöjderna hållas låga. En annan målsättning var att Kattvikskajen skulle göras fullt tillgänglig för stadens invånare och vara helt bilfri.

– Utifrån kommunens önskemål har stadsdelen utformats med hänsyn till vilka offentliga rum och publika platser som önskas. Bilarna underordnas gång- och cykeltrafik vilket möjliggör till rekreation och lek i gränderna, säger Bibbi Leine.

Arkitekturgalans planpris instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter. Planpriset går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga.

– Samarbetet och kommunikationen mellan Hudiksvall kommun och oss konsulter har från början präglats av förståelse för varandras tankar och genomsyrats av fint samarbete och arbetsglädje, säger Bibbi Leine.

I november 2019 vann planen laga kraft och anläggandet av de allmänna platserna har påbörjats. Landskapslaget är fortsatt med, nu som projekterande arkitekter för gator, torg och kajer.

– För vår kommun är det här ett jättestort projekt och det är många års arbete som ligger bakom den här planen. Det är jättekul att arbetet uppmärksammas, säger Anna Ryttlinger, planarkitekt på Hudiksvalls kommun.

Vinnaren av Planpriset offentliggörs på Arkitekturgalan den 25 mars 2021.

Läs mer om Kattvikskajen i sin helhet >>>>