Landskapslaget

Lagsamtal av Landskapslaget är en intervjuserie som tar upp frågor kring det offentliga rummet, stadsplanering, landskapsarkitektur och hållbarhetsfrågor. Nyckelprofiler i olika branscher intervjuas och det diskuteras allt från samtida utmaningar i stadsmiljö, gemensamma mötesplatser, hållbarhetsfrågor och sociokulturella värden.

Videocasten leds av Karin Lekberg, kulturstrateg på Landskapslaget med fokus på att skapa sociala värden.

– Lagsamtal är en idé som har legat och puttrat under en längre tid hos oss på Landskapslaget. Syftet är att introducera och presentera intressanta personer och organisationer som likt oss dagligen arbetar med det offentliga rummet och alla de sociala aspekterna en stad, en stadsdel eller ett kvarter kan inrymma, säger Karin Lekberg.

Temat för premiäravsnittet är förstås den nästintill obegripliga situationen hela världen befinner sig och ämnet är: Stadslivet och de gemensamma mötesplatserna i Coronans tid. Avsnittet gästas av Åsa Keane, VD på Landskapslaget, biolog och expert på hållbarhetsfrågor och Tomas Saxgård, Landskapsarkitekt sedan snart 40 år tillbaka.

I avsnitt två intervjuas Apostolis Papakostas; professor i sociologi vid Södertörns högskola och tillika forskningsledare för Reinvent.

”Lagsamtal” finns tillgängligt på Youtube, IGTV, LinkedIn och Facebook. Följande avsnitt släpps veckovis varje onsdag fram till sommaren.

Klicka här för att titta på avsnitten >>>