Gårdsutveckling i miljonprogramsområden

Rapporten redovisar hur man har drivit och genomfört ett utvecklingsprojekt för upprustning av gårdsmiljöer i stockholmsförorten Husby.

Denna rapport är en sammanställning och redovisning av projektet ”Gårdsutveckling i miljonprogramsområden”. Rapporten redovisar hur man har drivit och genomfört ett utvecklingsprojekt för upprustning av gårdsmiljöer i stockholmsförorten Husby. Bakgrunden till projektet är att Skanska under 2006 startade ett utvecklingsprojekt för upprustning av flerbostadshus i framförallt miljonprogramsområden. Därefter har Skanska i samarbete med Landskapslaget och Wallenstam vidareutvecklat det projektet ytterligare till ett gårdskoncept. Målet med projektet är att bidra till en effektivare program- och projekteringsprocess för att skapa lösningar för miljonprogramsområden.

Länk till rapporten hittar du här:

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2009/gardsutveckling-i-miljonprogramsomraden/

Utgivningsår

2008

Författare

Lise Hellström, Landskapslaget, Joel Nilsson, Skanska