Inblick i framtiden – utveckling av Nytorps gärde

Här ser ni en illustration som Landskapslaget har tagit fram. Det är en visualisering av hur Nytorps gärde föreslås utvecklas som stadsdelspark. Landskapslaget har också tagit fram ett programförslag för utformningen av Nytorps gärde allmänna mark det vill säga gator, platser och park. Programförslaget är en vidarebearbetning på ett program som togs fram redan 2014 för Hammarbyhöjden och Björkhagen.

Nytorps gärde är idag en sammanlänkande park mellan flera olika stadsdelar från olika tidsepoker. I och med planerna för ny bebyggelse utvecklas också parken för att kunna förse både befintliga och nya bostäder med fler mötesplatser, lek- och idrottsfunktioner samt hantering av skyfall.

Till samrådet >> vaxer.stockholm.se