Integrerad barnkonsekvensanalys- Detaljplan Gamla Tyresövägen

Landskapslaget har på uppdrag av Stockholms stad arbetat med en integrerad barnkonsekvensanalys för detaljplan Gamla Tyresövägen.

Inom uppdraget kartlade vi barns förutsättningar inom området. Som en del av kartläggningen förde vi dialog med närmare 60 barn och unga i blandade åldrar. Vi träffade förskola, genomförde workshop med åk 5 samt hängde en kväll på Skarpnäcks ungdomsgård för att skapa en bild av området och få barn och ungas berättelser kring deras vardag i Skarpnäck.

Utifrån kartläggningen och viktiga aspekter som uppkommit som specifika för planområden konsekvensbedömdes planförslaget.

 

Under framtagandet av planen har Landskapslaget agerat processtöd och bevakat barnperspektivet.

Läs mera: vaxer.stockholm.se