Skolstråket i Flen

På uppdrag av Flen Kommunfastigheter AB har vi varit med och utvecklat Stenhammarskolan med ett generöst parkstråk kallat Skolstråket mitt i centrala Flen.

Sedan tidigare ligger här den omtyckta högstadieskolan Stenhammarskolan (förut kallat Pins Wilhelm skolan) ritat av oss på Landskapslaget och HMXW arkitekter i början av 90-talet och som nu har utvecklats till en ny låg- och mellanstadieskola med idrottshall och nya utemiljöer.

Med Skolstråket har ett förre detta verksamhetsområde rivits och givits plats för skol- och vårdbyggnader samt en ny park. Trafikytorna har begränsats så att stråket får stora generösa bilfria delar för barn och ungdomar att vistas och röra sig på. Intill det befintliga allaktivitetshuset Skjortan har även en ny bilfri entréplats skapats med sittplatser, skateramper och uteservering. Parken skapar ett nytt grönt stråk med nya träd, blommande buskar och gräs som med tiden kommer att bidra till en inbjudande lummighet i centrala Flen.

Flens kommunfastigheter har satsat på en ny stor skolgård som förutom lekplats och motionsutrustning även har en äventyrskulle med utsikttorn, balansredskap och linbana. Intill skolgården har en spontanidrottsplan anlagts med plats för åskådare och med en generös gräsmatta i anslutning för generell lek.

Medverkande Landskapslaget: Magdalena Franciskovic, Tomas Saxgård och Anna Gronow

Övriga samarbeten: Flens kommun, arkitekt Torbjörn Almqvist samt AIX (idrottshallen), dialog med skolverksamheten, övriga tekniska konsulter