Stadsanalys

Begreppet stadsanalys är sällan använt för vägprojekt i Sverige. Begreppet landskapsanalys används däremot ofta, men inte särskilt ofta för vägprojekt i urbana sammanhang. Varför denna avsaknad av analysarbete i stads- och tätortmiljö? I artikeln beskrivs en metod för att analysera städers karaktär och vilken betydelse detta har för vägprojekt.

Utgivningsår

2006

Författare

Tomas Saxgård mfl