Viksjö G(u)ardeners

Viksjö G(u)ardeners är en förstudie om utveckling av platser för tjejer i det offentliga rummet. Den har drivits fram av konversationer och test med fysiska prototyper på platsen. Den undersöker tjejers delaktighet i planeringen och utformningen av platser med och för dem.

Studien identifierar befintliga värden och behov, och är samtidigt en strategi för fortsatt gestaltning av platserna tillsammans med tjejerna. Två av platserna identifierade kommer byggas 2022/2023.

 

Plats: Viksjö Centrum

Beställare: Järfälla kommun

Medverkande: Anna Lebisch, Filippa Dahlin, Pia Johnsson och Andreas Almstedt (Light Bureau)