Landskapslaget

Stadsbyggnad & landskapsarkitektur

Sv / En

200825

Kulturkraft i det offentliga rummet

Tilltagande utanförskap, otrygghet och arbetslöshet. En krisande detaljhandel i behov av en ny affärslogik. Denna utveckling i ytterstaden har pågått en tid men accelererar i pandemins spår. Kulturen och konsten…

200416

Lagsamtal

Samtalsserien tar upp frågor kring det offentliga rummet, stadsplanering, landskapsarkitektur och hållbarhetsfrågor. Nyckelprofiler i olika branscher intervjuas av Karin Lekberg, hållbarhetsstrateg på Landskapslaget, och det diskuteras allt från samtida utmaningar…

150501

Tilltalande tillgänglighet

Om utformning av allmänna platser utomhus – för alla människor.

150501

Träd i Stockholm

150501

Gårdsutveckling i miljonprogramsområden

Rapporten redovisar hur man har drivit och genomfört ett utvecklingsprojekt för upprustning av gårdsmiljöer i stockholmsförorten Husby.

150501

Friluftsanordningar

En vägledning för planering och förvaltning av friluftsanordningar.

150501

Mast på rätt plats

I samband med utbyggnaden av det mobila telenätet, efterfrågade kommunerna en vägledning för hur man ska placera master i landskapet. Vi har tagit fram en handbok för Sveriges kommuner och…

150501

Trädgårdsbygge

Byggtips för trädgården från Träinformation

150501

Stadsanalys

Begreppet stadsanalys är sällan använt för vägprojekt i Sverige. Begreppet landskapsanalys används däremot ofta, men inte särskilt ofta för vägprojekt i urbana sammanhang. Varför denna avsaknad av analysarbete i stads- och tätortmiljö?…