200825

Kulturkraft i det offentliga rummet

Tilltagande utanförskap, otrygghet och arbetslöshet. En krisande detaljhandel i behov av en ny affärslogik. Denna utveckling i ytterstaden har pågått en tid men accelererar i pandemins spår. Kulturen och konsten…

200416

Lagsamtal

Samtalsserien tar upp frågor kring det offentliga rummet, stadsplanering, landskapsarkitektur och hållbarhetsfrågor. Nyckelprofiler i olika branscher intervjuas av Karin Lekberg, hållbarhetsstrateg på Landskapslaget, och det diskuteras allt från samtida utmaningar…

150501

Tilltalande tillgänglighet

Om utformning av allmänna platser utomhus – för alla människor.

150501

Träd i Stockholm

150501

Gårdsutveckling i miljonprogramsområden

Rapporten redovisar hur man har drivit och genomfört ett utvecklingsprojekt för upprustning av gårdsmiljöer i stockholmsförorten Husby.

150501

Mast på rätt plats

I samband med utbyggnaden av det mobila telenätet, efterfrågade kommunerna en vägledning för hur man ska placera master i landskapet. Vi har tagit fram en handbok för Sveriges kommuner och…

150501

Trädgårdsbygge

Byggtips för trädgården från Träinformation

150501

Friluftsanordningar

En vägledning för planering och förvaltning av friluftsanordningar.

150501

Stadsanalys

Begreppet stadsanalys är sällan använt för vägprojekt i Sverige. Begreppet landskapsanalys används däremot ofta, men inte särskilt ofta för vägprojekt i urbana sammanhang. Varför denna avsaknad av analysarbete i stads- och tätortmiljö?…