220901

Södra Munksjön Jönköping

Sedan 2020 har Landskapslaget på uppdrag av Södra Munksjön utveckling AB arbetat som generalkonsult med utvecklingen av de nya stadsdelarna runt Södra Munksjön i Jönköping. Inom uppdraget har Landskapslaget genomfört…

220901

Hampetorp ortsutveckling

Hampetorp är en växande landsbygdsort i utkanten av Örebro kommun. Fler och fler ser fördelarna med den typ av boende som Hampetorp erbjuder med närhet till natur och friluftsliv. Orten…

210114

Gävle västra

Under hösten 2020 deltog Landskapslaget i ett parallellt skissarbete för att ta fram en vision för det nya stationsområdet och anslutande struktur vid Gävles nya tågstation Gävle västra. Resultatet blev…

201218

En levande stad!

Hur skulle en integrerad skolgård i staden kunna se ut? Den uppgiften fick Landskapslaget äran att illustrera för Uppsala kommun. Illustrationen är ritad av Max Goldstein som jobbar som stadsplanerare…

200825

Kulturkraft i det offentliga rummet

Tilltagande utanförskap, otrygghet och arbetslöshet. En krisande detaljhandel i behov av en ny affärslogik. Denna utveckling i ytterstaden har pågått en tid men accelererar i pandemins spår. Kulturen och konsten…

210629

Landskapslaget + Södertälje = SANT

Landskapslaget har vunnit upphandlingen om strukturplan och arkitektskisser – underlag till planprogram för utvecklingen av det f d industriområdet Weda i Södertälje.

191019

Barrudden, Ekerö

Barrudden är beläget i och vid ett före detta grustag på Jungfrusundsåsen på Ekerö, intill den populära skidbacken Ekebyhovsbacken. Fastigheten, som ägs av Bonava, ska delvis utvecklas till ett nytt…

170727

Stäketfläcken i Järfälla

Under 2017 fick Landskapslaget i uppgift att ta fram en strukturplan för Stäketfläcken i Järfälla. Området ligger på en historiskt intressant plats vid Mälaren där flera viktiga vattenvägar har korsats…

Landskapslaget Hudiksvall

180522

Kattvikskajen

Kattvikskajen är ett stort område i centrala Hudiksvall som tidigare varit centrum för stadens timmerhantering. Här ritar Landskapslaget en ny stadsdel med ca 500 bostäder, kontor, service, hotell och förskola….

190410

Stadsutvecklingsplan för Flemingsberg

Flemingsberg ska utvecklas till en sammanhängande och tät stadsdel. Landskapslaget har i uppdrag att som design- och processtöd till kommunen ta fram en stadsutvecklingsplan.

190410

Solanderområdet

Landskapslaget var ett av tre inbjudna arkitektkontor som fick i uppgift att studera och föreslå en vision för Solanderområdet i norra Piteå.

180522

Söderhamnsporten

Norrlands östkust har alla förutsättningar att expandera och generera tillväxt och livskvalitet genom att Ostkustbanan byggs om till dubbelspår. Landskapslaget fick uppgiften att utreda förutsättningar för att omvandla Söderhamns station…

Ny stadsdel i Stora Sköndal

180522

Stora Sköndal

Landskapslaget har medverkat i utformningen av ett programförslag för en ny stadsdel i Sköndal där målbilden är ökad mångfald – en mer blandad stadsdel med en variation av upplåtelse- och…